Llibre blanc

___

Hivern 2012

Quadern de vivències, escapades d'hivern.