Clavant la llengua

___

Correspondències entre joieria i poesia

[...] arriba el vent amb barca nova i a la mar, que ve tempesta! La vida va. […]
Blanca Llum Vidal

"Espontaneïtat, com el traç d’un dibuix, com una línia, com una taca de color. Explosió punyent, que tramunta l’espai. Fràgil equilibri, la diferència dins la igualtat. La fugacitat de la bellesa, el color i la llibertat.”


Crannach Palmatus
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
110x120x30 mm

Rosea Maditerranea
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
188x66x30 mm

Kriptonita
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
125x90x35mm

Exposició col·lectiva amb el grup Quars d’una: Clavant la Llengua. Sala Perill. Barcelona, abril del 2015.

Inauguració amb el recital de la Blanca Llum

Cohombros felicinus
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
188x66x30 mm

Focus tenuis
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
95x115x25 mm

Chlorophyta
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
145x80x25 mm

Spirulina Robusta
Fermall
Coure, esmalt, alpaca i plata.
115x95x25 mm

Exposició col·lectiva amb el grup Quars d’una: Clavant la Llengua. Konvent. Cal Rosal (Berga), maig del 2015.

Prototypus Felicina
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.

Lévitha Agilis
Fermall
Coure, esmalt, fusta, alpaca i plata.

Crannach robustus
Fermall
Coure, esmalt, llautó, alpaca i plata.
145x80x35 mm