Floritures

Col·lecció de joies inspirada amb en el projecte El món florit.

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x28x5 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
80x48x8 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x28x5 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt
40x15x5 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
80x48x8 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x28x5 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x20x10 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
50x25x10 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
50x25x10 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
15x22x5 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
80x48x8 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt
40x15x5 mm

Penjoll
Plata, coure, esmalt i cordó.
70x60x10 mm

Penjoll
Plata, coure, esmalt i cordó.
40x35x10 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x20x10 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
60x30x10 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
40x12x8 mm

Penjoll
Plata, coure, esmalt i cordó.
70x60x10 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
25x30x5 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
50x20x10 mm

Penjoll
Plata, coure i esmalt.
80x48x8 mm

Arracades
Plata, coure i esmalt.
60x20x10 mm

Arracades
Plata, coure, esmalt i or.
60x30x10 mm

Arracades
Plata, coure, esmalt i or.
50x28x5 mm

Arracades
Plata, coure, esmalt i or.
25x30x5 mm