Il·lustracions cartell + tríptic _ Camí dels bons homes


Il·lustracións per un cartell i un tríptic

de les XV Jornades de refugis càters al pirineu català
juliol i agost 2010

Galeries i botigues

Fundació Miro, Barcelona

Parc de Montjuïc s/n
www.fundaciomiro-bcn.org

Gallery Slavik, Viena

Himmelpfortgasse, 17

Iorana, Barcelona

Carrer del Diluvi, 10

Artesania de Catalunya, Barcelona

Carrer Banys nous 11, Barcelona

Aglaya, Menorca

Carrer des Seminari 6, Ciutadella de Menorca