Il·lustracions cartell + tríptic _ Camí dels bons homes


Il·lustracións per un cartell i un tríptic

de les XV Jornades de refugis càters al pirineu català
juliol i agost 2010

Galeries i botigues

Fundació Miro, Barcelona

Parc de Montjuïc s/n
www.fundaciomiro-bcn.org

Curriu Garden, Cal Rosal

Ctra. de Berga, s/n

Iorana, Barcelona

Carrer del Diluvi, 10

Sala Perill, Barcelona

Carrer Avinyó, pral 2ª
(amb cita previa)

Gallery Slavik, Viena

Himmelpfortgasse, 17